Posted in Fiske och regler

Får man fiska överallt?

Får man fiska överallt? Posted on 26th januari 2020

Kort sagt får man i stort sett fiska överallt i Sverige. Det finns dock vissa undantag i till exempel naturreservat. Att man får fiska så fritt beror på allemansrätten. Det kan krävas fiskekort för fiske på vissa platser och det kan vara klokt att läsa på lite mer hos Länsstyrelsen eller kommunen där man vill fiska för att få veta om det finns några speciella regler som gäller i de aktuella vattendragen.

När får jag fiska?

Man kan i stort sett säga att man är fri att fiska när som helst under året. När isen ligger tjock kan dock kastfiske vara svårt att utöva. Ibland får man inte fiska när olika arter leker och tidpunkterna för det kan variera. Det sätts ibland ut ny fisk i olika vattendrag och även då kan det finnas regler som säger att man inte får fiska. Det sitter dock alltid skyltar uppe om fiskeförbud råder, och inom vilken tid så är fallet. Lokalt kan regler också finnas för att vissa fiskarter bara får tas upp under vissa delar av året. Något generellt förbud mot fiske finns dock inte.

Innan man får fiska finns det dock ett par saker man kan behöva göra. I de flesta sjöar och åar krävs det att man har fiskekort och det måste skaffas innan man börjar fiska, inte under fisket. Vid havsfiske är reglerna mer fria men ofta finns det gränser för att fisken måste vara av en viss storlek eller vikt för att man ska få ta upp den. Då är ett måttband och en våg viktiga redskap.

I många vattendrag finns det regler för att all fångst ska registreras oavsett om den tas upp eller inte. Det kan antingen ske genom att en lapp skrivs och läggs i en brevlåda på platsen, eller så kan man registrera fångsten genom en mobiltelefon. Om man inte har tillgång till mobil kan det också gå att anmäla fångsterna när man kommer hem om det inte finns en låda på platsen.

Fiska otillåtet

Om det visar sig att en person fiskar där man inte får fiska, att fiskekort saknas eller liknande kan fiskeutrustningen tas i beslag. Det hela kan sedan destrueras om man har otur. Det betyder att man kan förlora utrustning för flera tusen kronor istället för att köpa ett fiskekort för någon hundralapp. Ofta är dygnskorten inte dyrare än så. I de fall man känner sig osäker på om man får fiska på en viss plats eller inte är det bäst att kontakta kommunen eller Länsstyrelsen i det aktuella länet och höra sig för. Ofta finns det också kartor hos turistbyrån i närmaste stad eller by där alla sjöar och vattendrag där man får fiska är utmärkta.

magnetism