Posted in Fiske och regler

När marken ägs av en privatperson

När marken ägs av en privatperson Posted on 12th september 2019

Ibland kan man hitta jättebra fiskevatten, ställen vid åar och liknande som ser helt övergivna ut. Men ofta är det så att marken fiskeplatsen ligger på ägs av någon. Ibland är det en helt vanlig privatperson som äger marken. Men för den som vill fiska kan det faktiskt vara en fördel. Kanske utnyttjar personen inte sitt fiske och kan tänka sig att låta någon annan fiska där mot att vattendraget hålls i gott skick. Kanske kan man ge markägaren en och annan fisk som tack.

Krävs fiskekort?

Även om man står på en privatpersons mark kan man då och då få besök av personer som ser till att fisket sköts på rätt sätt. Ofta frågar de efter fiskekort. Men saken är den att det inte krävs ett fiskekort så länge man står på en privatpersons mark och har tillstånd att fiska där. Det kan vara bra att ha en lapp med personen namn och telefonnummer på, alternativt ett skriftligt tillstånd att kunna visa upp. Det finns alltså ingen grund till att tillsynsmannen eller polisen ska kunna ta fiskeutrustningen bara för att man fiskar.

Ett helt privat fiskedrag

Vissa markägare kan ha hela sjöar på sina marker. Det är ofta guldgruvor för fiskare. Det gäller dock att ta hand om sjön. Man får inte fiska för mycket, vattnet måste hållas öppet och man måste se till att tjuvfiske inte förekommer. Det är också klokt att plantera ut fisk då och då. På så sätt kan man fiska under flera år i samma vatten.

magnetism