Fiska med båt

I många vattendrag kan det vara svårt eller rent av omöjligt att fiska från land. Då kan man behöva ha en båt. Många gånger är det dock inte bara att